ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เดินทางเยี่ยมเยี่ยนนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
27/10/2023

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เดินทางเยี่ยมเยี่ยนนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

 

          ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัท Betsukawa จังหวัดอิชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น  ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง และภาระงานเทียบเท่าพนักงานของบริษัท ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างผลงานเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และยังสามารถพัฒนานวัตกรรมซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริงในบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 ที่สนใจเลือกศึกษาต่อด้าน Information and Communication Technology อีกด้วย ณ บริษัท Betsukawa จังหวัดอิชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น

 

 

#https://u-hit.net/