ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
20/06/2023

ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้แก่ นางสาวศิริพร ทองมณี และการมอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนักกิจกรรมรุ่นพี่อีกด้วย ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://u-hit.net/