วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ รุ่นที่ 2       
26/09/2023

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ รุ่นที่ 2       

 

            นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานำเสนอผลงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non Degree หลักสูตรดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ รุ่นที่ 2 “Digital transformation of medical devices and healthcare technology” โดยมี รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://u-hit.net/