05/02/2021 Share

มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดให้ทุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเรียนต่อม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ทุนนี้มอบสำหรับน้องๆ เยาวชน มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

-เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1
-ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก
-มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.vichaisrivaddhanaprabha.com/scholarship-th/

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment