20/08/2020 Share

จากลูกเทพ สู่ ลูกศิษย์ ป.เอก รับองค์ความรู้ จากรองศาสตราจารย์​ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์

จากลูกเทพ สู่ ลูกศิษย์ ป.เอก รับองค์ความรู้ จากรองศาสตราจารย์​ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์

              ศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์  ประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ ท่านรองศาสตราจารย์​ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม  ที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ นักศึกษา ป.เอก ในหัวข้อ นันทนาการ กับการท่องเที่ยวและชุมชน ในวันที่ 15 สค 2563​ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร  (มัธยม)​

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment