27/03/2021 Share

ซาบซึ้งพระคุณครู! พิธีมอบครุสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดพิธีมอบครุสิทธิ์ ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

พิธิมอบครุสิทธิ์ เป็นพิธีที่อยู่เคียงคู่กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างยาวนาน ซึ่งพิธีครุสิทธิ์เป็นพิธีส่งมอบสิทธิ์ความเป็นครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย โดยพิธีเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2521 และในปีการศึกษา 2563 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43

การจัดทำพิธีมอบครุสิทธิ์ สืบเนื่องมาจากความเชื่อโบราณของไทยตามคติพราหมณ์-ฮินดู โดยเป็นพิธีที่ส่งมอบความเป็นครูให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเสมือนการเลี้ยงดูนักศึกษา ตลอดการศึกษานั้น ได้มีการบ่มเพาะความเป็นครู จนตลอดสำเร็จการศึกษา และเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะนำความรู้นั้นไปถ่ายทอดต่อไป จึงต้องมีการมององค์ความรู้และความเป็นครูให้แก่ตัวนักศึกษาให้มีความเป็นครูและพร้อมทำหน้าที่ต่อไป โดยขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบพิธีนั้นจะมีการบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน

โดยบายศรี จะมีลักษณะเหมือนเขาพระเมรุ เป็นแหล่งรวมของมงคลสำหรับการทำพิธี คือ ด้ายมงคล สายสิญจน์ ของมงคลต่าง ๆ ระหว่างการบายศรีสู่ขวัญนั้น เหล่าคณาจารย์จะมีการเพ่งกระแสจิตเพื่อให้เกิดความมงคลในการทำพิธี และต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่ต้องให้อาจารย์อาวุโสมอบของมงคล 5 อย่าง ให้กับนักศึกษา

ของมงคล 5 อย่าง ได้แก่

1. การประพรมน้ำมนต์ เปรียบเสมือนการชำระร่างกายให้สิ่งที่ไม่ดีออกไป

2. การเจิมกระแจะ เปรียบเสมือนการปะแป้งหลังชำระร่างกาย

3.สวมด้ายมงคล เปรียบเสมือนการแต่งองค์ทรงเครื่อง เพิ่มองค์ความรู้

4. การทัดใบมะตูม เปรียบเสมือนใบมะตูมนั้นเป็นใบไม้มงคลถือว่าเป็นการมอบสิ่งมงคล

5.มอบหนังสือข่อยจินดามณี เปรียบเสมือนการมอบองค์ความรู้ทุกศาสตร์จากปฐมตำรา

เมื่อนักศึกษาได้รับการส่งมอบของมงคลจากคณาจารย์ประจำคณะแล้ว ก็ได้กล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวอำลาต่อคณาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด เมื่อสำเร็จการทำพิธีก็ถือว่านักศึกษานั้นได้รับองค์ความรู้ที่คณาจารย์มอบให้และพร้อมที่จะประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคต

นับว่าพิธีครุสิทธิ์เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นเอกลักษณ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพิธีมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นการทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ก็เปรียบเสมือนการอนุรักษ์วัฒนธรรมความเชื่อของไทยที่มีมาช้านานให้ยังคงอยู่สืบต่อไป

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment