24/11/2021 Share

เทศบาลตำบลท่าขนุน คว้าองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

 

เทศบาลตำบลท่าขนุน คว้าองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

🏆นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับก้าวแห่งความสำเร็จของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

🏆ที่ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร บริหารงานโดย นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน และในฐานะนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ในการนำพาให้เทศบาลตำบลท่าขนุนเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

🏆รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรนี้ นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนคนขยันมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

 

#u-hit.net

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment