16/08/2019 Share

อธิการบดี ศิลปากร เปิด “ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

 

อธิการบดี ศิลปากร เปิด “ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

         เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ให้เกียรติในพิธีเปิด “Greenery Market @ Silpakorn” ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก ปั้นสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการพัฒนาตลาดฯ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม และยังได้รับเกียรติจาก นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธี
    Greenery Market @ Silpakorn ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย เกิดจากแนวคิดรวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เป็นผลผลิตปลอดสารพิษจากเกษตรกร ทั้งผัก ผลไม้ อาหารหลากหลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ ทั้งยังส่งเสริมชุมชนฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นทางเลือกและสวัสดิการให้นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้จ่ายและเลือกสินค้าปลอดภัยจากมือเกษตรกรโดยตรง ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
    Greenery Market @ Silpakorn ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย จัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ช่วงเช้าตรู่ถึงยามบ่าย บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญผู้ที่สนใจและรักสุขภาพมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าปลอดสารพิษกันได้
 
#สำนักข่าวการศึกษาไทย
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment