04/11/2020 Share

บริหาร บัญชี นิเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ ที่นี่มีให้ครบ “วิทยาการจัดการ สวนสุนันทา” ยื่นPortfolioได้แล้ววันนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/
เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันนี้  – 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/
………………………….
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2160-1261 , 0-2160-1380
ภาพถ่าย: สานนท์ จงไกรจักร
กราฟฟิก: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment