11/03/2021 Share

น้องใหม่สวนสุนันทา’64 รายงานตัววันแรกคึกคัก ผู้ปกครองสุดประทับใจ “ราชภัฏอันดับ1”

11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564รอบที่ 1 portfolio เป็นวันแรก ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มีผู้ปกครองและนักศึกษาเดินทางมาจากภูมิลำเนาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก
นางสมศรี ก้อนนาค จากกรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กล่าวว่า “วันนี้เดินทางมาเป็นเพื่อนลูกชาย ที่สามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ในรอบ portfolio การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รู้สึกดีใจมาก ซึ่งลูกชายได้ตั้งใจเลือกสวนสุนันทา เพราะเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบาย และตนเองก็รู้จักสวนสุนันทาในจากชื่อเสียงความเป็นอันดับ 1 อยู่แล้ว วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยรู้สึกว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น น่าเรียนมาก ก็ภูมิใจที่ลูกได้เรียนที่สวนสุนันทา”
นางอิฟนันร์ ดือรามะ เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาส ผู้ปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ ที่น้องได้เข้าเรียนที่สวนสุนันทา ซึ่งน้องตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพราะต้องการเป็นครู ซึ่งมีคุณพ่อเป็นครูด้วย ตนเองรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในด้านความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจ ด้วยความร่มรื่นของภูมิทัศน์ ทำให้รู้สึกประทับใจอย่างมาก”
นายจักรพล พุทธา (โฟล์ค) นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตนเองสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ หัตถกรรมนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นั้น เพราะตนเองสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาดังกล่าว จึงทำให้ต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่มีความต่อเนื่องจากที่ตนเองเรียนมา โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ก็ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสาขาวิชาที่ตนเองต้องการเรียน จึงตั้งใจอย่างมากที่จะสอบเข้าให้ได้ที่สวนสุนันทา และเมื่อได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยทำให้เห็นวิวสวยๆ และอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเป็นวังเก่า ก็รู้สึกได้ว่าประทับใจ”
เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่รับรายงานตัว รวมถึง มีมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อีกด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 โควตา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ทาง http://admission.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 021601023 / 021601400 / 021601000 / 021601019 และฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601380 / 021601261
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment