13/10/2021 Share

อธิการบดีสวนสุนันทานำวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวง ร.9”

สวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment