10/11/2021 Share

สวนสุนันทา จัดงาน 161 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน 161 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี


โดยช่วงเช้า เวลา 06.30 น. ประกอบพิธีบวงสรวงวางพานพุ่มถวายสักการะ จากนั้น พระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์แห่งเทวสถาน อ่านโองการบูชาบวงสรวง ณ มณฑลพิธีเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ จบแล้วสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) จัดการแสดงรำถวายสักการะ


จากนั้น เวลา 09.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน โดย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 10 รูป อันมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์ สดับปกรณ์ถวาย แล้วเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลถวายและรับพร ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment