23/12/2020 Share

สวนสุนันทาจับมือวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัยพัฒนา วิจัยพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนากัญชาและสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพ กับวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ประธานวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย เป็นผู้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 โดยมีผู้บริหารและกรรมการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
สำหรับโครงการความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและวิจัยการปลูกกัญชาและหรือสมุนไพรอื่นๆ ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และด้านการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชาและหรือสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และด้านการดูแลสุขภาพ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารจากกัญชา และหรือสมุนไพรอื่นๆ การพัฒนาสายพันธุ์ สูตรตำรับยา ผลิตภัณฑ์ วิธีการบำบัด ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพ อีกด้วย
……………………………….
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ขอบคุณภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment