10/06/2021 Share

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เดินหน้า “ศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท”

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ช้างน้อย จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท Cannabis Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้กัญชาแห่งนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก โดยจะเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถให้สาร CBD THC ที่เหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละประเภท เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตกรให้มีความรู้ในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย และมีรายได้
“บริษัทช้างน้อย และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้วางแบบแปลนการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่วิทยาลัยแล้ว จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมนี้ และจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายน จะสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การวิจัย และการศึกษาได้อย่างแน่นอน ขณะนี้เรามีนักศึกษาสาขากัญชาเวชศาสตร์ 3 รุ่น จำนวนกว่า 200 คน” รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ กล่าวในที่สุด
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment