21/10/2020 Share

เทคโนฯอุตฯ สวนสุนันทา นำ STEM ช่วยพัฒนาการออกแบบ สร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์จริง- เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio แล้ววันนี้

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ (STEM) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการออกแบบ จากความคิดเริ่มต้นสู่ผลิตภัณฑ์จริง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และพร้อมต่อการผลิตจริง
ผลงานที่วางขวดไวน์ชิ้นนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนการสอน ซึ่งมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ของหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
tel: 02-160-1380, 02-160-1023
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment