19/04/2021 Share

“สวนสุนันทา” ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา QS Stars ในระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564

 

“สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 ดาว ยืนยันถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars ประจำปี 2564 ในระดับ 3 ดาว ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2021 ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2024 ได้รับการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 8 ด้าน คือ

  1. TEACHING ได้คะแนน 69 / 150 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

 

  1. EMPLOYABILIT ได้คะแนน 94 /150 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

 

  1. INTERNATIONALIZATION ได้คะแนน 875/150 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

 

  1. ACADEMIC DEVELOPMENT ได้คะแนน 44/150 คะแนน อยู่ในระดับ 2 ดาว

 

  1. FACILITIES ได้คะแนน 63/100 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

 

  1. PROGRAM STRENGTH ได้คะแนน 96/200 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

 

  1. ARTS & CULTURE ได้คะแนน 21/50 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

 

  1. SOCIALRESPONSIBILITY ได้คะแนน 22/50 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

 

สรุปคะแนนโดยรวม  484/1,000 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

……………………………..

เกณฑ์การประเมิณ QS Stars ระบบใหม่ที่จะใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่างๆ (QS Stars)

ในเบื้องต้นยังอยู่ในระยะของการทดลองประเมินผลอยู่ ซึ่งระดับของ QS Stars นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน

โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยดาวนี้ มีการประเมิณจาก 8 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิต โครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอนและความเป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้

มหาวิทยาลัย 1 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัย 2 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย 3 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัย 4 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์

มหาวิทยาลัย 5 ดาว

มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ที่มา https://www.topuniversities.com/qs-stars

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment