23/08/2019 Share

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัล​ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี​ ๒๕๖๒​

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “EXECUTIVE OF THE YEAR 2019” โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน

…………………

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
วรางคณา คงศีล : ถ่ายภาพ

 

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment