01/10/2020 Share

บรรยากาศดี มีความพร้อมสูง!สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับรอบแรก “โลจิสติกส์-วิทยาลัยนานาชาติ-ศิลปะภาพยนตร์” ยื่นได้เลย

เปิดระบบรับรอบที่ 1 แล้ววันนี้ !!!
รอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564
หลักสูตรที่เปิดรับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
+ การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
+ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
+ สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
+ สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
…………………..
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) และครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
……………………
สาขาศิลปะภาพยนตร์ แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
————————————————-
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
————————————————-
twitter : ssrunkpt
youtube : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
โทรศัพท์ : 034-964927
————————————————–
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
————————————————–
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment