Tag "คณะเทคโนโลยีการเกษตร"

สำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านพืช สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควต้า Tcas2 กลุ่มม.6 และกศน. สำหรับน้องๆภาคกลาง และที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีรายชื่อ MOU ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934 กำหนดการรับสมัคร 2วันนี้ -30 เมษายน 2564 รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์ ลิงค์สำหรับรับสมัคร https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 10 พฤษภาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ 5 กรกฎาคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS2 (ม.6/กศน.) จำนวน 5 สาขา • สาขาการผลิตพืช • สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ • สาขาสัตวศาสตร์ • สาขาประมง • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กำหนดการรับรอบTCAS2 โควต้า ม.6/กศน. 👉28 ก.พ.– 30 เม.ย. 64 รับสมัคร 👉3 พ.ค. 64 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ 👉6 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 น.)

จากมุมมองอันแหลมคม มีวิสัยทัศน์ชัดเจน และความชอบ ที่เห็นว่า “ผืนดิน…คือโต๊ะทำงานที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และอุ้มชูมนุษย์” และการใช้ชีวิตด้วยความเป็นเกษตรกร แม้จะมีความสุขไม่มากมายนัก แต่ก็เป็นสุขอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนกำลังขวนขวาย           สาวสวย วัย 28 ปี กอล์ฟ-วราภรณ์ สร้อยโสม สาวที่หัวใจเปี่ยมด้วยความเป็นเกษตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้สร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับจากเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรเชิงท่องเที่ยว จนกลายมาเป็นที่รู้จักของใครหลายคน “บ้านไร่ยายบัวศรี” จ.เลย โดยหลังจบปริญญาตรี ได้ทำงานที่ศูนย์วิจัยข้าว จ.ปทุมธานี ประมาณ 1 ปีเศษ จากนั้นจึงกลับมาบ้านของตนเอง และเริ่มลงมือทำจริงจังเมื่อต้นปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ผ่านปัญหาและก้าวข้ามเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย กอล์ฟ เล่าว่า บ้านไร่ยายบัวศรี คือความเป็นเกษตรผสมผสาน