Tag "ทุนการศึกษา"

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :