Tag "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160

นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส (ก้าวมงคล เพชรยินดีอะคาเดมี่) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองในการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี2564 เมื่อวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ให้โอกาสเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาศักยภาพตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจทำให้ผมมีประสิทธิภาพในการเป็นนักกีฬามากขึ้นและผมได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าถ้าเราเรียนตรงสายอาชีพของเรา เราจะสามารถต่อยอดไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้ได้ เช่น ผมได้ลงแข่งขันในรายการมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยทำให้ผมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าไปแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกรายการ 2021 IFMA Youth and Senior World Championship ในวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2564”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremony แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …… ….. … … สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 (รอบที่ 2 Quota) ตามรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้ 1. หลักสูตร คณะ สาขาวิชา ที่รับคัดเลือกและจำนวนรับเข้าศึกษา คณะครุศาสตร์ 42 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 35 คน คณะวิทยาการจัดการ 50 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 35 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร รหัส 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส 7345 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 3491 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) รหัส 3492 สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เปิดรับสมัครสอบผ่าน TCAS สมัครได้ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครสอบ/ติดตามข่าวสาร http://admission.ssru.ac.th/ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ สำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลดคลิก >> https://bit.ly/2Vspzwy สอบถามเพิ่มเติม โทร.080-0059265 คุณ รลิตา (งานประชาสัมพันธ์) Line : rotmaylola

  นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากรลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 เชิงรุกนอกที่ตั้ง ด้วยชุด ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ณ บริเวณ บริษัทซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จํากัด และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางหลังเก่า และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรี วันละ 100 ราย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160

คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ ณ ร้านกาแฟชาววัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันนี้) 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมงานเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ ณ ร้านกาแฟชาววัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเปิดตัวเครื่องดื่มสูตรใหม่ในครั้งนี้ มีเมนูซิกเนเจอร์แนะนำ คือ ‘กาแฟชาววัง’ สูตรกาแฟที่ใช้เอสเพรสโซ่ซ็อต โดยคัดเมล็ดกาแฟอาราบิก้า จากดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย มาผสมกันได้อย่างลงตัว