Tag "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศลดค่าเทอม 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดี ทั้ง 9 มทร. ร่วมมือกันผลักดันในครั้งนี้ ทั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้ว รอประสานการคืนเงินหลังจากที่ ครม.มีมติเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาช่องทางในการคืนเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย – นักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 ลงไป คืน 40 % + ที่ลด 10 % – นักศึกษารหัส 64 คืนเงิน 50

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นางสาวณัฐชา ทรัพย์หาญ นายธณพล ตาน้อย และนายทัศนัย โพธิ์นอก นำระบบสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ตัดหญ้าโดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ควบคุมในการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานโดยลดกำลังแรงงานของผู้ใช้ และเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา เผยว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางด้วยระบบขับเคลื่อนตามหลักการแบบตีนตะขาบ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบ และพื้นที่ขรุขระ และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการควบคุมในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากระยะสายตาของผู้ใช้งาน ทางด้าน นางสาวณัฐชา เพิ่มเติมว่า ระบบที่นำมาประยุกต์ใช้งานในตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ คือ ระบบรับส่งด้วยคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ ใช้หลักการการทำงานควบคุมด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน จากการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม MIT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา **หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564 นี้** สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690   ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php โดยมีคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชาการท่องเที่ยว –

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS4 > Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/50774 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #คลอง6 #TCAS4

สาขาวิชา #เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครปริญญาตรี #หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา‼️ #เรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วย สาย part-time ห้ามพลาด‼️👉วันนี้-9 มิ.ย.2564 🔥หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษเหมาะกับ🔥 ✅ผู้ที่มีเวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็นถึงค่ำ (เหมาะกับนักศึกษาที่ทำงาน part-time ช่วงกลางวัน) ✅ผู้ที่ต้องการจบการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี – 2 ปีครึ่ง 👉👉เกณฑ์การรับนักศึกษา🎉🎉 ✅🎓🎓จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับทุกสาขาวิชา* (*กระบวนการศึกษาของแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา,รายวิชาที่ศึกษาระดับ ปวส. และผลการเทียบโอนรายวิชา) ✅🎓🎓มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 🚫ไม่มีสอบข้อเขียน 🚫ไม่ต้องยื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญุรี)  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS3  Admission 1  สำหรับนักเรียนระดับ ม.6/กศน. ปี 2564  เริ่ม 7 -15 พฤษภาคม 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com คุณสมบัติผู้สมัคร – ผู้สมัครที่จบการศึกษาวุฒิ ม. 6/กศน. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ กศน. ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

สำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านพืช สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควต้า Tcas2 กลุ่มม.6 และกศน. สำหรับน้องๆภาคกลาง และที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีรายชื่อ MOU ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934 กำหนดการรับสมัคร 2วันนี้ -30 เมษายน 2564 รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์ ลิงค์สำหรับรับสมัคร https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 10 พฤษภาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ 5 กรกฎาคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS2 (ม.6/กศน.) จำนวน 5 สาขา • สาขาการผลิตพืช • สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ • สาขาสัตวศาสตร์ • สาขาประมง • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กำหนดการรับรอบTCAS2 โควต้า ม.6/กศน. 👉28 ก.พ.– 30 เม.ย. 64 รับสมัคร 👉3 พ.ค. 64 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ 👉6 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 น.)