Tag "ม.รังสิต จับมือ สสส. จัดงาน “โชว์ของ Made in หลักหก”"

  ศูนย์พัฒนาหลักหก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “โชว์ของ Made in หลักหก” ภายใต้โครงการ “แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี” มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “หลักหกปลอดภัย ร่วมใจพัฒนา” โดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงเชียร์ลีดดิ้ง เวทีประชาคมของโครงการย่อย การเยี่ยมชมผลงานของโครงการ ผลิตภัณฑ์ของเยาวชน และชุมชน การปลูกผักไมโครกรีน  การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ฯลฯ โดยมีน้องๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานชั้น 2