Tag "ม.ศิลปากร ร่วมเผยแพร่ คีตะมวยไทย ในการอบรมของกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิมวยไทย ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คนสังกัดศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย"

                  เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.สำนักนันทนาการและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นายส่องแสง ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค.66 ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ในสังกัดศูนย์กีฬาในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร