Tag "รับตรง"

#DEK65 เตรียมตัวให้พร้อม! 🔥 มหิดล อินเตอร์ รับตรง 1 – 12 ต.ค.นี้ 📌 พบกับรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่จากมหิดลอินเตอร์✨ เปิดรับสมัครกว่า 17 หลักสูตรนานาชาติ 🌎 เตรียมคะแนนและเอกสารให้พร้อม 📑 ทำความรู้จักเมเจอร์ต่างๆได้ที่ ✅ : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/ MUIC Friend GET READY! 🔥 The next round of MUIC Admission is coming ✨ Applicable for 17 international

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับตรง : กศน./ปวช./ปวส. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2564 TCAS2 โควตา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th/Apply รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์ ลิงค์สำหรับรับสมัคร https://apply.rmutt.ac.th

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th/

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 รอบ ICT รับตรงPortfolio ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 คุณสมบัติ • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ • แผนการศึกษา วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ • เกรดเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 เอกสารประกอบการสมัคร 1. Portfolio 2. VDO แนะนำตนเองภาษาอังกษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที