Tag "ราชมงคลธัญบุรี"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม) สำหรับผู้จบ ปวช. ปวส. และกศน. เริ่มรับสมัครวันนี้ – 9 มิ.ย.64 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=17224 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #คลอง6 #TCAS4

26 พฤษภาคม 2564 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 50 คน ปลูกต้นไม้ใน โครงการ” ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ตามที่ทางกองพัฒนานักศึกษา กองอาคารสถานที่ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา