Tag "ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง คว้าแชมป์นักออกแบบอนาคต แข่งขันวิชาการปี 66 ม.รังสิต"

  เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการแข่งขันวิชาการภายใต้ชื่องาน “รังสิตวิชาการ ‘66” โดยมีการประกวดนำเสนอแนวคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Solution) ครอบคลุมสี่เสาหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (4 Pillars) ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษากว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันนำเสนอมุมมอง วิธีคิด แนวทางการ แก้ปัญหาสังคม สำหรับผลการแข่งขันภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ เป็นประธานและมอบรางวัล ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้ารับรางวัล ดังนี้ รางวัลแกรนด์แชมปเปี้ยน พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีมเด่นดาว จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ