Tag "วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเตือนน้อง ๆ นักเรียนที่ทำการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS เนื่องจากผู้สมัครจะต้องมี Username & Password เพื่อ Login เข้าระบบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในกรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ………………………. ทั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2565 ต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th กรณีที่ไม่ดำเนินการ ผู้สมัครจะไม่มี Username & Password เพื่อ Login เข้าระบบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณีผ่านการสอบคัดเลือก) #คู่มือการลงทะเบียนในระบบ TCAS65 https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/pxujt3ko.pdf … … …

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้ มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. —————————————– กำหนดการ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค. 65 ได้ที่…>>>https://admission.ssru.ac.th/

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ขณะนี้ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ ถือเป็นโอกาสสุดท้าย เพราะเหลือแค่ 50 ที่นั่งสุดท้ายแล้ว หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7343

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯจังหวัดชลบุรี ชวนน้อง ๆ ม.ปลายร่วมกิจกรรมรุ่นพี่รีวิว พูดคุยสอบถามทุกประเด็นกับการเรียนโลจิสติกส์ ที่การันตีว่าไม่มีตกงาน พบกัน 1 ทุ่มตรง 12 ธ.ค.นี้ # ให้ รุ่นพี่ รีวิว ให้ฟัง # เรื่องเล่าชาวโลจิสฯ ศูนย์ชลบุรี # เรียนโลจิสติกส์ ไม่มีตกงาน สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี —————————————- เรียนอะไรดี แล้วมีงานทำ เรียนอะไร แล้วไม่ตกงาน .. พบกันได้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 คน รอบที่ 2 โควตา รวม 47 คน หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับสมัคร!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.  กำหนดการ   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 64  เปิดเทอม 5 ธ.ค. 64 #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร – เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง – มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม – จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพในด้านโลจิสติกส์ –