Tag "วิทย์กีฬา ม.ศิลปากร นำองค์ความรู้ โครงการสานฝัน เผยแพร่การเล่นฟุตซอล สู่น้อง ๆ"

  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร นำโดย นายวิชาญ ทับต่อม ผู้ฝึกสอนชมรมฟุตซอล นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการสานฝันฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ณภัทร ทับต่อม , สุรบดินทร์ สุรเณร , ฐานวัฒน์ นิธิพัชรกิตติ์, คุณากร เที่ยงเเท้, สมพงศ์ เเก้วพิจิตร, วิเศษสุทธิ์ วันมา และ พิพัฒนชัย ก้านจักร นำองค์ความรู้ไปร่วมถ่ายทอดการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและเล่นกีฬาฟุตซอล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ให้กับโรงเรียนวัดหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน