Tag "สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา"

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนร้องเพลงให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา .

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “รุจิกร ไตรคำ” สร้างชื่อให้แก่สถาบัน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรุ่น open การแข่งขันกีตาร์คลาสสิก Asia International Guitar Competition 2021 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการแข่งขันทั้งหมดสองรุ่นคือ 1. รุ่น Junior อายุต่ำกว่า 18 ปี 2. รุ่น Open ไม่จำกัดอายุ โดยในปีนี้จะโฟกัสไปที่ประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นายรุจิกร ไตรคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรุ่น open ข้อมูลเพิ่มเติม https://fb.watch/8OAM1wDqiy/ https://www.facebook.com/AIGFfest https://aigf.weebly.com/ ข้อมูลสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  http://www.pgvim.ac.th/th/

นิธิศ รุจิขจรเดช นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Snare Drum Solo ในรายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-11 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่งขันนี้มีกรรมการระดับโลก อาทิ เช่น Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus Leoson, Nanae Mimura, Tanasit Siripanichwattana, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา #รายละเอียดกำหนดการ 01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30% 02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70% แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา 2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Percussion และ วง Percussion Ensemble ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การดูแลการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ Tanasit Siripanichwattana ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asia Pacific Percussion Society จำนวน 4 คนดังนี้ 1.Anupon Cheychum (อนุพนธ์ เชยชุ่ม) ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 1st Place รุ่น Open group Classical 2.Nithit Rujikajorndej (นิธิศ รุจิขจรเดช) กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่1 ได้รับรางวัล 1st place