Tag "สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดแข่งขันปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22-23 ก.ค.66 ที่ปัตตานี"

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดอบรมการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงาน CAAT Aviation Camp “Drone : Now and Future” ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พัฒนาไปเป็นบุคลากรด้านการบินในอนาคต โดยมีครู อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -5 จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดงาน หน่วยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมโดรน คณะผู้บริหาร CAAT และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวถึงคอร์สระยะสั้นเรื่องการอบรมถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระดับชาติ นวัตกรรม BITAP INNOVATION การประยุกต์ใช้เครื่องฟอกอากาศเทคโนโลยีไบโพลาร์ไอออไนเซอร์ในการเกษตร เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา  มาอวดสายตาชาวโลก คว้ารางวัลเหรียญเงินจากประเทศอิหร่าน ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ Exhibition Centre Nuremberg เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของ AFAG

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะเดินทางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน โดยโปรแกรมนี้สร้างสรรค์คุณภาพเยาวชนไทยและคนไทยทุก ๆ ท่านที่สนใจ สมัครตามใบประกาศสแกน QR Code นี้ตามที่สะดวกที่จะไปได้เลยนะครับ หมดแล้วหมดเลย อยากเรียนนอกเหนือจากนี้ต้องไปเรียนกับนักเรียนแม่ไก่นะครับ   สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม    

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนซอฟแวร์ควบคุมโดรนให้ปฏิบัติตามภารกิจ ในรายการ “ปีกหมุนประลองปัญญา” Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี                  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช.  สพก.จชต  สพป.ปัตตานีเขต 1  และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดการแข่งขันปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในวันที่