Tag "สวนสุนันทา"

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย อรวรรณ สุขมา : รายงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ส่งต่อความสำเร็จให้รุ่นน้องในโรงเรียนมัธยม สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสเข้าเรียนต่อในสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปีการศึกษา 2565 ตั้งเป้ามอบโรงเรียนละ 5 ทุน ใน 57 โรงเรียน เริ่มรับสมัคร 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ซึ่งเป็นการมอบโควตา ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ ได้เดินตามความสำเร็จของรุ่นพี่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสต่อไป โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) “ปรับ” ระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 หลายอย่าง อาทิ ปรับลดการสอบให้น้อยลง ลดการคัดเลือกเหลือ 4 รอบ 4 รูปแบบ ยกเลิกรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก ทุกรอบจะยุติการใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ทีแคส 65 ทปอ.จะประกาศผล และให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิในระบบด้วย ทีแคส 65 ให้สละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วงรอบละ 1 วันเท่านั้น หากเลือกสูงสุด 10 อันดับ ต้องจ่ายค่าสมัคร 900 บาท มีการสอบ GAT,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ เปิดรับสมัครแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่1 (Portfolio) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 รอบที่2 (Quota) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2555 รอบที่3 Admission (ผ่าน TCAS) สมัครตั้งแต่วันที่ 2 –

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ เปิดรับสมัครแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่1 (Portfolio) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 รอบที่2 (Quota) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2555 รอบที่3 Admission (ผ่าน TCAS) สมัครตั้งแต่วันที่ 2

มรภ.สวนสุนันทาขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meeting) โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียน 600 บาท

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน กด Like ให้กับผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ของ 2 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นายเดชา สีทาเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม “ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร” (MEDICINAL PLANTS INNOVATION) กดถูกใจได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/…/a.19989695…/2000240466797601/ นายเดชา กล่าวว่า