Tag "สวนสุนันทา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ เปิดรับสมัครแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่1 (Portfolio) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 รอบที่2 (Quota) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2555 รอบที่3 Admission (ผ่าน TCAS) สมัครตั้งแต่วันที่ 2

มรภ.สวนสุนันทาขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meeting) โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียน 600 บาท

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน กด Like ให้กับผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ของ 2 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นายเดชา สีทาเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม “ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร” (MEDICINAL PLANTS INNOVATION) กดถูกใจได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/…/a.19989695…/2000240466797601/ นายเดชา กล่าวว่า

วงการศึกษาทั่วโลก ต่างทุ่มเทพัฒนา Distance Learning หรือ การศึกษาทางไกล กันอย่างเต็มที่โดยมี “ตัวเร่ง” นอกจากเจ้า โควิด-19 แล้ว “เทคโนโลยี” ยังมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้การศึกษาระบบนี้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งขึ้น หากจะกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการศึกษาทางไกล ยุคนี้ล้วนมีมากมาย อาทิ เน้นผู้เรียนเป็นส่วนกลาง ให้อิสระผู้เรียนในการกำหนดเวลา สถานที่ และวิธีเรียนโดยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ในทรัพยากรหลาย ๆ แหล่ง ส่วนผู้สอนก็จะใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้สูงสุด ที่สำคัญสื่อการสอน และบทเรียนต่าง ๆ จะถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน ปิดท้ายด้วยการติดตามแนะนำ พัฒนา ดูแลแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบการศึกษาทางไกล จึงถูกยกให้เป็น “พระเอก” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่จะมีสารพัดหลักสูตรหลั่งไหลออกมาให้เลือกเล่าเรียนศึกษากัน… แล้วจะมีที่ไหนเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ จบแล้วได้รับปริญญาตรีเหมือนการเรียนในหลักสูตรปกติ วันนี้เลยรวบรวมมาให้พิจารณากันอย่างครบถ้วน… หลักสูตรโลจิสติกส์ สวนสุนันทา หลักสูตร

ตามที่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยของรัฐลดค่าเทอมและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังนี้ 1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19 ดังนี้ – ลดค่าเทอม 20% ภาคเรียนที่ 1 / 2564 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี – คืนค่าแท็บเล็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : โทร.021601023 / 021601000 / 021601400 / 0890088772 เพจ facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองคลัง : โทร.021601029 / 021601031 / 021601114 เพจ facebook

ข้อชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษา กรณีที่มีความเคลื่อนไหวของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าเทอม  อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้สร้างผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษาและสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถจัดการเรียนในชั้นเรียนได้  ต้องเปลี่ยนมาใช้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์แทน  นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจว่า  มหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น  มีแต่เพียงรายได้จากค่าเทอมนักศึกษาเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวนั้น         มหาวิทยาลัยใคร่เรียนให้นักศึกษาและผู้ปกครอง   รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบว่า  ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  ได้สร้างภาวะวิกฤตให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย  นับตั้งแต่องค์กรใหญ่ไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล  เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ก็ต้องรับสภาพกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นมากมาย  เป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  แต่อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยก็จะต้องยืนหยัดต่อสู้ให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้  อันเป็นภาวะที่หนักหน่วงและยากลำบากในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง         แม้ว่าโดยสถานภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นหน่วยงานของรัฐ  แต่ในสภาพการณ์ที่แท้จริง  การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลประมาณร้อยละ ๓๐ เท่านั้น  ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีรายได้มาจากค่าเทอมนักศึกษา  และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่         ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้งบประมาณทั้ง ๓ ส่วนลดลงอย่างมาก  โดยเฉพาะในส่วนของการบริการวิชาการที่เป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ