Tag "อัสสัมชัญ ร่วมกับ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ จัดค่าย AC x FSG Aerospace Camp 2023 สร้างเครือข่ายโรงเรียนในเครือด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ"

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดค่าย AC x FSG Aerospace Camp 2023 พัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย และการแบ่งปันองค์ความรู้ทางวิชาการของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 2 ทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 ทีม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 3 ทีม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และเสริมในกิจกรรมค่าย อาทิ พล.อ.ต.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชียวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, ศาตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา