Tag "scholarship"

ทุนเรียนปริญญาโทแบบเต็มจำนวนที่ VU Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังเปิดให้ทุน VU Fellowship Programme (VUFP)สำหรับผู้มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเดทไลน์ขอทุน 1 กุมภาพันธ์ 2021 VU University Amsterdam หรือชื่อเต็มว่า Vrije Universiteit Amsterdamตั้งขึ้นในปีค.ศ.1880 ในแดนกังหันลม เนเธอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาจากสถาบันอุดมศึกษาทางศาสนาคริสต์ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเพื่อนมนุษย์ ปัจจุบันเปิดกว้างสู่ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องเป็นแหล่งความรู้ระดับสูง ทั้งทางวิชาการ การวิจัย และการศึกษา ปริญญาโทที่นี่ได้รับการรับรองจาก Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) สำหรับทุนนี้เป็นทุนที่ให้ประจำปีให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ทุน VU Fellowship Programme (VUFP) for International

Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนสมัครขอทุน 1 ธันวาคม 2020 โครงการทุนนี้ก่อตั้งในปีค.ศ.1991 มีชื่อโครงการว่า Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักเรียนระดับสุดยอดจากทั่วโลก เพื่อมาทำวิจัยPhDในสถาบันต่าง ๆ 8 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย City University of Hong Kong; Hong Kong Baptist

Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021 Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียง มีแคมปัสอยู่ในกรุงอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาความเชี่ยวชาญด้าน AI ที่หลากหลาย คุณสมบัติของผู้สมัคร -เปิดรับผู้สมัครขอรับทุนจากทุกสัญชาติ ที่สมัครเข้าศึกษา Masters and PhD degree programme in Artificial Intelligence

Harbin Institute of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นสมาชิกของ China’s elite C9 Leagueหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าเก้าแห่งของจีน กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarships at Harbin Institute of Technology,2021ทุนมีมูลค่าสูงสุดครอบคลุมค่าเรียน ค่าธรรมเนียม ที่พักและมีเงินเดือนให้ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1920 สำหรับ Harbin Institute of Technology ตั้งแต่นั้นมาได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่เปิดกว้าง เน้นด้านการวิจัย และการศึกษาในสหวิทยาการ โดยให้น้ำหนักไปที่สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาอื่น ๆ ประกอบไปด้วย encompassing management, liberal arts, economy and law ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

Monash University มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2021 ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีจำนวน 31 ทุน มหาวิทยาลัยโมนาชได้รับการจัดอันดับtop one percent of world universities ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Times Higher Education Monash International Merit Scholarshipเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate (coursework)ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่โมนาช แคมปัส ในออสเตรเลีย ส่วนประเภทและมูลค่าทุนสำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ สูงสุด$50,000 (based on a 5-year degree)ตลอดหลักสูตรโดยปีหนึ่งมีมูลค่า $10,000 สำหรับการเรียนเต็มเวลา(48

มหาวิทยาลัยดังของออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนเพื่อทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกสาขาวิจัยจำนวนมากถึง 600ทุน โดยจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องค่าที่พักอาศัย ค่าเรียนเต็มจำนวน รวมทั้งค่าประกันสุขภาพอีกด้วย ทั้งนี้ University of Melbourne จะมอบทุนให้แก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ ในทุกสาขาวิจัย ถึง 600 ทุน เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2019 ทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียน และสูงสุด $110,000 เปิดรับใบสมัครถึง 31 ตุลาคมศกนี้ University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับ 33 ของโลก จากการจัดอันดับโดย

Stanford University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, or social sciences to professional degrees in business, law, or medicine ทุน Knight-Hennessy Scholars Program ครั้งนี้คือการเชิญชวนนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Stanford เป้าหมายโครงการทุนนี้คือการพัฒนาผู้นำระดับโลกรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าศึกษาวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของโลก 7 แห่งของที่นี่ จำนวนทุนที่ให้ทั้งหมด 100 ทุน เดทไลน์ในการสมัคร 9 ตุลาคม 2019 ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด อีกทั้งมีเงินค่าครองชีพรายเดือน

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้ ประเภทของทุน ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาทปลายๆ – 20,000 บาทต้นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง 2.ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 21,000 – 25,000 บาท ( 4,000