Tag "ssru"

  “สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 ดาว ยืนยันถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars ประจำปี 2564 ในระดับ 3 ดาว ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2021 ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2024 ได้รับการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 8

อนาคตคือสิ่งที่แต่ละคนต้องกำหนดกันเอง โดยเฉพาะเรื่องเรียน เราต้อง “เลือกได้” เลือกที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เลือกที่จะมีชีวิตเป็น 1 พึ่งพาตัวเองได้ กับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ” ถึง 13 สมัย จากการจัดอันดับของ  https://www.webometrics.info/en/asia/thailand มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 20 เมษายน 2564 ภาคพิเศษ เรียนเสาร์