นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข สร้างชื่อกระหึ่ม คว้า 5 ทองมวยสากลซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ให้แก่ประเทศไทย
15/05/2023

นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข สร้างชื่อกระหึ่ม คว้า 5 ทองมวยสากลซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ให้แก่ประเทศไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข นำผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 5-17 พ.ค. 2566

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 12 รุ่น (ชาย 9 รุ่นและหญิง 3 รุ่น) และขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยประกาศศักดาเข้าชิงทั้งหมด 11 รุ่น  ก่อนที่จะคว้ามาได้ถึง 9 เหรียญทอง

ทั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข คว้าเหรียญทองมาได้ถึง 5 เหรียญอย่างน่าภาคภูมิใจดังนี้

1. นายสมชาย วงศ์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

2. นายนัฐพงศ์ ท้วมเจริญ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

3.นายบรรจง สินสิริ นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

4. นางสาวใบสน มณีก้อน นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

5. นางสาวจุฑามาศ จิตรพงษ์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

.

.

วิทยาลัยทองสุขรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาการบัญชี
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
INTERNATIONAL PROGRAM
-BA in TESOL
-BBA in Management
English Program
-M.Ed in Educational Administration
กรุงเทพมหานคร
ศวท.ไร่ขิง
อ.อธิพงษ์ คิดดี 0994454433