ชวนนักเรียนชั้นม. 4-6 และระดับป.ตรี ร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิง 40 ทุน รวม 800,000 บาท
01/08/2023

ชวนนักเรียนชั้นม. 4-6 และระดับป.ตรี ร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิง 40 ทุน รวม 800,000 บาท

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน
โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท
อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : http://praphansarn.com/scholarships