04/12/2019 Share

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ ตชด. จัดแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ ตชด. จัดแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563
ชวนคนไทยส่งมอบความสุขสู่นักเรียน รร.ตชด. 218 แห่งทั่วไทย ไปรษณีย์ไทยส่งให้ฟรี!!
• ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งต่อความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผ่านบริการ EMS  ฟรี 5 กิโลกรัม/กล่อง ดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชวนคนไทยร่วมแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่งทั่วประเทศ               ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทย เพื่อเพิ่มความสุขและส่งต่อสิ่งดีๆ สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยสามารถฝากส่งสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่น และอื่นๆ ที่เป็นของใหม่หรือสภาพดี ส่งด้วยบริการไปรษณีย์ EMS ฟรี 5 กิโลกรัม/กล่อง (ไม่รวมค่ากล่อง) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบที่อยู่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่งได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุค @thailandpost.co.th
นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เชิญชวนคนไทยร่วมส่งมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ผ่านโครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำภารกิจของไปรษณีย์ไทยที่นอกจากจะมุ่งส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งความสุขให้คนไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
สำหรับลูกค้า/ประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้ง 218 แห่ง สามารถส่งต่อสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน หรืออื่นๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้หรือเป็นอุปกรณ์ใหม่ ฝากส่งด้วยบริการ EMS ในประเทศ น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม/1กล่อง (ไม่จำกัดจำนวนกล่อง) โดยไม่เสียค่าจัดส่ง (ไม่รวมค่ากล่อง) จ่าหน้ากองกับการ ตชด. และชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน ตชด.ปลายทางที่ต้องการส่ง             โดยสามารถตรวจสอบที่อยู่ได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุค @thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2562 -15 มกราคม 2563 โดยสามารถนำสิ่งของไปฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ พร้อมทั้งแจ้งส่งภายใต้โครงการ “ส่งสุขส่งฟรี” 

นายกาหลง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรม “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 เพื่อนักเรียนโรงเรียน ตชด. แล้ว ไปรษณีย์ไทยยังเตรียมจัดสร้างโรงเรียน ตชด. หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น                    ณ โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายขอบ ซึ่งมีกำหนดจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563
พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า โรงเรียน ตชด. สร้างขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้เด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 จากไปรษณีย์ไทยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้ง 218 โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษา มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับเด็กๆ ทุกคน ทั้งนี้ สิ่งของที่ได้รับจากไปรษณีย์ไทย กองกำกับการ ตชด. แต่ละพื้นที่จะรวบรวมและ               ส่งต่อไปยังโรงเรียนตามจ่าหน้าต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

ที่มาโครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี”

ไปรษณีย์ไทยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพื่อร่วมเป็นหนึ่งองค์กรไทยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากความสำเร็จในการนำศักยภาพด้านการขนส่งมาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่ไปรษณีย์ไทยที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เกิดแนวคิดการขยายการทำงานให้ครอบคลุมการให้การสนับสนุนกับกลุ่มประชาชนในกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมจึงได้ริเริ่มกิจกรรม “ส่งสุข ส่งฟรี”                            ปีใหม่ 2563 ขึ้น โดยใช้วาระปีใหม่ในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยมาร่วมส่งความสุขไปให้น้องๆ นักเรียนใน 218 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับของขวัญจากใจคนไทยสร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปพร้อมกันกับคนไทยทั้งประเทศ

โดยกิจกรรม“ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 ในครั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมส่งต่อของขวัญแห่งความสุขให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 1,300 แห่งทั่วประเทศ                  ฟรีค่าส่ง ซึ่งประชาชนสามารถนำอุปกรณ์การเรียนส่งสุขไปให้กับน้องๆ ได้ในรูปแบบ EMS ขนาดน้ำหนักไม่เกิน                      5 กิโลกรัมต่อ 1 กล่อง (ไม่จำกัดจำนวนกล่องและไม่รวมค่ากล่อง) หลังจากนั้นบุรุษไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่                     นำส่งความสุขนี้ไปให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่                        2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งต่อความสุข และส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล โดยสามารถจ่าหน้าไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนและระบุชื่อโรงเรียนในสังกัดกองบังคับการนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสามารถคัดแยกและนำส่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป สำหรับอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ที่สามารถบริจาคได้แก่ สมุด ปากกยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ เป็นต้น

 

ข้อมูลพื้นที่ “โรงเรียนภายใต้”กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตำรวจหน่วยหนึ่งในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่การปฏิบัติหน้าที่มีความแตกต่างกับตำรวจหน่วยอื่น คือ ต้องตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน ทำให้ได้พบเห็นหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีเด็กอยู่ในวัยเรียนเป็นจำนวนมากยังไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการศึกษาไม่สามารถเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนได้ เพราะเป็นพื้นที่ป่าเขาทุรกันดาร และบางพื้นที่มีสถานการณ์ก่อการร้ายของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ดังนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2498 จึงได้คิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้น สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รู้ภาษาไทยจะได้ติดต่อทำความเข้าใจกันได้สะดวก และเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นคงในด้านการปกครองอีกด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ที่หมู่บ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2499 ซึ่งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1” หลังจากนั้นตำรวจตระเวนชายแดนได้พัฒนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่สำหรับการให้การศึกษาเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารมาอย่างงต่อเนื่อง   ผลจากการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการรู้หนังสือของสมาคมการอ่านระหว่างประเทศประจำปี 2532 จากองค์การยูเนสโก ในผลงานเรื่อง “บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนในการจัดการศึกษาแก่ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม” (The Role of Border Patrol Police in The Education Programs for Highland Minorities and People in Remote Areas) เมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2532 และได้รับโล่รางวัลจากการประกวดผลงานในประเทศ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ด้านการศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2539 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนภายใต้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดนมีทั้งสินจำนวน 218 แห่ง

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมโครงการส่งสุข ส่งฟรีสามารถแสกนได้ที่คิวอาร์โค๊ด

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment