01/04/2021 Share

ม.หอการค้าไทย รับเด็ก ม.ปลาย เข้าแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า”  ปีที่ 7  ชิงทุน 100,000 บาท

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย UTCC รับสมัครเด็กนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมแคมป์ ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า”  ปีที่ 7  ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับนักเรียน เข้าร่วมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนให้มีแนวคิดด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และฝึกทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย การสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงจำเป็นต้องจัดในรูปแบบใน Online Camp ขึ้น ภายใต้ แนวคิด  “Waste to WOW”  โดยในแคมป์จะมีการถ่ายทอดแรงบันดาลใจและประสบการณ์ประกอบการ การทำ Workshop การสร้างโอกาสทางการประกอบการและนวัตกรรม และการโค้ช โดยพี่ผู้ประกอบการตัวจริง โค้ชจากวิทยาลัยผู้ประกอบการและ IDE Center ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยแคมป์นี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว จะมีสิทธิได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมูลนิธิสิริวัฒนภักดีคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักติพล เจือศรีกุล    คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวว่า  ตลอด 6 ปีที่ผ่านของโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   แต่ปีนี้ เป็นปีแรกพิเศษ กว่า ทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปัญหาโควิด 19  จึงต้องมีการปรับรูปแบบการเข้าร่วมแคมป์ เป็นระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจึงสานต่อโครงการในปีนี้ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23  เมษายน  2564 โดยเปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมปลาย ทั่วประเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศไทยจะได้เรียนรู้แนวคิดในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือ IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จาก ม.หอการค้าไทย อีกด้วย ”

ทั้งนี้ วิทยาลัยผู้ประกอบการ  ม.หอการค้าไทย มีความมุ่งมั่น และตั้งใจร่วมปลูกฝังนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวน นักเรียน ที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมแคมป์ ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้า แล้ว น้องๆจะได้สนุกและได้เครือข่ายทางธุรกิจ แน่นอน  ผศ.ดร.ศักดิพล กล่าว ทิ้งท้าย

นักเรียน ที่สนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  http://utcc2.utcc.ac.th/bizcamp/

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment