16/07/2020 Share

มทร.ธัญบุรี ปลื้ม ชนะเลิศ ‘สื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่’

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ในชื่อผลงาน “เพื่อนตัวร้าย” ความยาว 2.24 นาที โดยใช้เนื้อเพลงแร็พไทย ๆ ที่ชี้นำให้เห็นถึงพิษภัย และโทษอันตรายจากควันบุหรี่ แก่ตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งก่อเกิดเป็นโยงใยแห่งความร้ายกาจ พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยสโลแกนสำคัญที่ว่า ทุกชีวิตปลอดภัย เมื่อห่างไกลควันบุหรี่ ผลปรากฏว่า ทีมนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จากทั้งหมด 36 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นการกระตุ้นและย้ำเตือนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมที่ดีกว่า รวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการเป็นสังคมที่ห่างไกลจากบุหรี่ผ่านสื่อที่สร้างสรรค์ ซึ่งมี ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ และอาจารย์รัชพร ศรีเดช จากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวแทนทีม “เอื้อย” – น.ส.ศุภาชิดา ทองหนา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ตนเองพร้อมด้วย “น๊อต” – น.ส.ชลลดา แหลมทอง รวมถึง “ออมทรัพย์” – นายศิรสิทธิ์ พงษ์พฤกษ์งาม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ “ฝาย” นายปาราเมศ แหล่งสนาม จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 รวมทีมกันเพื่อสร้างผลงาน “เพื่อนตัวร้าย” และเล่าถึงขั้นตอนการจัดทำคลิปโดยเริ่มต้นจากการวางแผนพูดคุย หาแนวทางร่วมกัน จากนั้นเริ่มทำสคริปควบคู่ไปกับการแต่งเนื้อร้อง ถ่ายทำ ตัดต่อและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจทานในภาพรวมเพื่อความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ภายใต้การเล่าเรื่องให้สะกดใจคนดู

ด้าน “น๊อต” เล่าเสริมว่า ได้ร่วมกันทำงาน ร่วมกันผลิตโดยมีนักศึกษา คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นแกนนำหลักในการจัดทำ และเห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันและโลกอนาคต ที่เข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว และอย่างน้อยที่สุดจากความยาวคลิปเวลากว่า 2 นาที ที่พวกเราพยายามสอดแทรกเรื่องราวลงไป จะทำให้คนที่ดูได้คิดตาม และได้ข้อคิดหลังจากดูจบ พร้อมบอกอีกด้วยว่า “ดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญดังกล่าวนี้ รวมถึงช่วยรณรงค์แก่ทุกคนในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เน้นย้ำเกี่ยวกับโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ และพิษควันบุหรี่มือสอง”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” นี้จะย้ำเตือนโทษของบุหรี่แก่ผู้ที่สูบและคนรอบข้าง ทำให้ทุกคนรักและใส่ใจคุณภาพชีวิตในท้ายที่สุด โดยสามารถเข้าชมผลงานเต็ม ๆ ได้ทาง Youtube >> https://youtu.be/4lfn8IVlU1I

…………………..

เรื่อง/อลงกรณ์ รัตตะเวทิน. มทร.ธัญบุรี.

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment