01/12/2020 Share

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา-น.ศ.สวนสุนันทา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและยกเสาตุง พร้อมร่วมทำแนวกันไฟป่า ที่อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า ให้กับพื้นที่ป่าอำเภอสะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ #ในโครงการน้ำคือชีวิต ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ในวันเดียวกัน (วันที่5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและยกเสาตุง ณ วัดป่าดงช้างแก้ว ต.สะเมิง จ.เชียงใหม่ #ในโครงการน้ำคือชีวิต ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment