07/02/2021 Share

หลักสูตรกัญชา สหเวชศาสตร์ เยี่ยมบริษัท CS Group หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควงคู่รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าเยี่ยมบริษัท CS Group โดยมีประธานบริษัท Mr.Wang และ ดร.ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานบริษัทธนัทเฮิร์บ จำกัดให้การต้อนรับ พาชมผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และส่งออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมูลค่านับพันล้านบาท อาทิ กาแฟ ชา น้ำดื่ม CBD อาหารเสริมสุขภาพ เวชสำอางค์ ผ้าอนามัยนาโนผสมกัญชา เป็นต้น
ภายหลังการเยี่ยมชม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่า “บริษัท CS Group ได้บริจาคเงิน 1,000,000บาทให้แก่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านกัญชา และยินดีจะบริจาคให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้บริษัท CS Group ต้องการร่วมมือกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทั้งในด้านการปลูก สกัดน้ำมันกัญชา และวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง”
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment