ม.กรุงเทพก้าวนำเทรนด์ตอบโจทย์โลกการศึกษา BOE PROJECT
04/08/2022

ม.กรุงเทพก้าวนำเทรนด์ตอบโจทย์โลกการศึกษา BOE PROJECT

มหาวิทยาลัยกรุงเทพปักธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันสมัยตอบโจทย์โลกการศึกษายุคใหม่ผ่านโครงการ Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นำทีมโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชวนคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE: Hearing Sessions) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี