12/09/2020 Share

สวนสุนันทาลงนามร่วมมือบริษัทเยาวราช หนุนวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ กับรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เยาวราช จำกัด ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือเพื่อศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ พัฒนากัญชง กัญชาได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิจัย คิดค้นสารสกัดจากกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตพัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชง กัญชา คุณภาพดี สูตรตำรับยาและวิธีการบำบัดรักษาโรคให้คุณภาพและความปลอดภัยสำหรับรองรับอุปสงค์ในยารักษาโรค ซึ่งมีกัญชง กัญชา เป็นส่วนประกอบอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment