ทันตแพทย์ ม.รังสิต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ฟรี
11/08/2023

ทันตแพทย์ ม.รังสิต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ฟรี

 

            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักหก จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนมารับบริการสุขภาพช่องปากที่คลินิกทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ทันตสุขศึกษา แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

 

 

#https://u-hit.net/