สวนสุนันทา เชิญร่วมงาน “วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”
25/09/2023

สวนสุนันทา เชิญร่วมงาน “วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน
“วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

ในวันศุกร์ที่ 29 เกันยายน 2566
เวลา 07.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสายสุทธานภดล และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา