Posts From admin

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร -เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ -เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง -มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม -อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ -นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ -มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดูแลหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า “หลายบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกประเภทซองบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุผสมหลายอย่าง หรือ Multi-materials ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาสภาพของสินค้าภายในให้มีคุณภาพ เช่น ตัวอย่างของซองกาแฟนั้นต้องเป็น แบร์ริเออร์ (Barrier) ที่ดีมาก ๆ คือ ต้องป้องกันไม่ให้ทั้งน้ำและอากาศเข้า เพราะจะทำให้กลิ่นกาแฟเพี้ยนไปจากเดิม จึงต้องทำการเคลือบด้วยโลหะ เช่น อะลูมิเนียม สลับกันหลายชั้น ดังเช่นซองมันฝรั่งทอดที่เราเห็นผิวด้านในเป็นสีเงินแวววาว ซึ่งก็จะช่วยเก็บความกรอบให้มันฝรั่งทอดมีชีวิตอยู่บนชั้นวางสินค้าได้ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาหลักในเรื่องของการจำกัดขยะซองบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการทุกรายก็หาทางแก้ปัญหาการนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ไม่ได้ โรงงานรับซื้อขยะก็ไม่รับซื้อ เนื่องจากหาทางที่จะไปต่อไม่ได้ จึงต้องทำการฝังกลบหรือเผาทิ้ง ซึ่งก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานมหาศาล ทำให้มีบางบริษัทได้ทำการคิดค้นพลาสติกชนิดที่กันน้ำและอากาศซึมผ่านได้โดยไม่ต้องใช้โลหะเคลือบ (Mono-material) เพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเป็นเทคโนโลยีที่ยังเหมาะกับบริษัทฯ รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เปิดคลินิคกัญชาเพื่อรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยฟรี ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ของวิทยาลัย พร้อมทั้งแจกยากัญชา 16 ตำรับที่ได้รับจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ยาทัพยาธิคุณ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง ยาแก้ลมแก้เส้น ยานำ้มันกัญชาสูตรหมอเดชา ตำรับยาไพสาลี ตำรับยาไฟอาวุธ เป็นต้น “โรคที่สามารถรับการรักษา ได้แก่ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน

นิธิศ รุจิขจรเดช นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Snare Drum Solo ในรายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-11 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่งขันนี้มีกรรมการระดับโลก อาทิ เช่น Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus Leoson, Nanae Mimura, Tanasit Siripanichwattana, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi

เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.  ไลฟ์สดผ่านเพจ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (จำนวน 12 อัตรา) ตั้งแต่ 18-31 ตุลาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ #สมัครงาน #สอบบรรจุ #RMUTT #มทร_ธัญบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบรับตรง) ดังนี้

เปิดรับสมัคร..โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >> https://www.dropbox.com/…/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa… วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://youtu.be/c7X7UaEbTnY สมัครทุนออนไลน์ลิงค์ด้านล่างนี้ และเมื่อกรอกทุนเสร็จแล้ว ** ต้องปริ้นต์และส่งเอกสารผ่านมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย ต้นสังกัด เท่านั้น ** >> https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ …………………….. #ทุนส่งน้องเรียนจบ #ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ