Posts From admin

สาธิต ประสานมิตร (ประถม) เปิดรับสมัครออนไลน์ 1-19 พ.ย.64         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565  จำนวน 80 คน        คุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 5-6 ปี เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560         กำหนดการรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  สมัครออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมงานบุญใหญ่ เททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.59 น. ขึ้น 10 ค่ำเดือน 11 ได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ (อก) เป็นวาระที่ 3 ณ โรงหล่อพระ ไพศาลปติมากรรม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดธรรมศาลา เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ พร้อมกับพระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตร โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนกับสถานการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนายกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย การอบรม การฝึกงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านอุตสาหกรรมบริการ วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังทรัพย์และศรัทธา ได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2564 วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี” เลขที่บัญชี 074-7-82776-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/35JWNKxTBE86Avik7 หรือ Line

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมเรื่อง “ทักษะการตลาดดิจิทัลยุคใหม่” ภายใต้โครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital talents village 2021) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และประชาชนชุมชนโดยรอบเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมี นางสาวบุษราภรณ์ กลางพรหม ประธานกลุ่มแอมบาสเดอร์บ้านเชียง และประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ เรียนรู้ช่องทางการหาผู้ช่วยสำหรับการทำดิจิทัลมีเดียเทคนิคการเขียนคอนเทนต์ เทคนิคการออกแบบและทำสื่อทางการตลาดดิจิทัล เทคนิคการตัดต่อทำคลิปวีดีโอ การตลาดบนยูทูป (Youtube marketing) การตลาดบนกูเกิล (Google Marketing) การตลาดบนไลน์ (Line Marketing) การตลาดบน Facebook DIY เขียนลายไห Online ศิลปะบ้านเชียงหนึ่งเดียวในโลก โดยมีกิจกรรม เวิร์กชอปออนไลน์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กระทรวงท่องเที่ยวฯ จับมือ ม.ศิลปากร หนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 80,000 คน ทั่วประเทศ รับมือเปิดประเทศ                   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดประกอบโครงการส่งเสริมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1 Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 – สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ – กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัคร – ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ – สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ – บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ – อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB และ Portfolio ไฟล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160