Posts From admin

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน (5H) คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้นักศึกษาภายในคณะ ฯ ขาดการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งบางรายเกิดความเครียด ความกดดันจากที่สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ทำให้หลายคนอาจเกิดภาวะเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดยปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยในนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จึงสำรวจความต้องการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยผลการสำรวจ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการอยากให้คณะฯ สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการและกีฬาในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน โดยขอใช้พื้นที่หน้าคณะในการแสดงความสามารถของนักศึกษา ทางคณะจึงได้จัด MASS ZONE “พื้นที่โชว์ของสำหรับเด็กสื่อสารมวลชน” บริเวณลานกิจกรรมคณะ

สมัครเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม” อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย… สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 พ.ย. 65 คลิกเลย >>

เด็ก 66 เตรียมพร้อม รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 160 1380 ฝ่ายรับสมัคร 02 160 1023 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.ssru.ac.th #สวนสุนันทา​ #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  เรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) นายนพดล มีปราง หรือ น้องนนท์ ประธานองค์การนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เด็กกตัญญูได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นนท์ บอกว่า เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อและแม่เลิกกันตั้งแต่คลอดได้ 2 วัน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่เสียใจและน้อยใจที่พ่อทิ้งไป กลับดีใจที่ท่านทำให้ผมเกิดมา อาศัยอยู่กับแม่ โดยแม่มีอาชีพนวดไทย รับนวดชั่วโมงละ 50 บาท ในจังหวัดสุพรรณบุรี “แม่ของผมเป็นซีสเต้านม” มันอยู่กับแม่ของผมกว่า 20 แม่ทำงานหนักไม่ได้

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญ ‘RMUT EXPO’ เน้นการพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ รับแนวนโยบายกระทรวง อว. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ประธานในพิธีเปิด RMUT EXPO กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มาตลอดระยะเวลา 47 ปี นับจากมีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น ด้วยการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะปฏิบัติสมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสังคม และความคาดหวังต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการที่จะขยายผลการปรับเปลี่ยนบทบาทภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมแนวทางการผลิตกำลังคนยุคใหม่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้จัดพิธีเปิด “นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะกระดาษ ไต้หวัน-เกาะอีโค่ (Taiwan Eco-Island)” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดแสดงงานศิลปะกระดาษอันยอดเยี่ยมเกือบ 70 ชิ้นสามารถดึงดูดสายตาของผู้มาเข้าชม โดยท่าน ซวีซิ่วเม่ย รองผู้อำนวยการใหญ่ TECO ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง พร้อมกล่าวชื่นชมว่า นิทรรศการในครั้งนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-ไต้หวันได้เป็นอย่างดี พิธีเปิดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการตลาดจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) รวมถึงนักวิชาการและบุคคลในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่เดินทางมาร่วมงาน โดยแขกผู้มีเกียรติในงานต่างก็รู้สึกทึ่งต่อการที่กระดาษแผ่นบางๆ ถูกประดิษฐ์ประดอยจนกลายเป็นงานศิลปะแบบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพปักธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันสมัยตอบโจทย์โลกการศึกษายุคใหม่ผ่านโครงการ Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นำทีมโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชวนคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE: Hearing Sessions) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่าควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย การจัดอันดับในเดือน JULY 2022 (version 14.0). ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ