Posts From admin

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น พร้อม 2 นักศึกษาที่คว้ารางวัลพิเศษ Top 100 คะแนน จากโครงการ Gen Z to be CEO    รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับรางวัล “ Outstanding Institute for Young Entrepreneur Promotion Awards” สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น จากรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในงานพิธีปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://cls.ssru.ac.th/th/news/view/pr455 (รุ่นที่ 2)รอบที่ 1 เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ หมายเหตุ: สำหรับ นศ. ที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยฯจะแจ้งวันสัมภาษณ์อีกครั้ง ………………………………… แนะนำหลักสูตร มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรีจบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Video On Demand) กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช

  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา 1.#แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว (วิทยาเขตนครปฐม 3338 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3335) 2.#แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (วิทยาเขตนครปฐม 3339 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3336) 3.#แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด (วิทยาเขตนครปฐม 3332 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3322) 4.#แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย (วิทยาเขตนครปฐม 3340 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3337) 5.#แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิทยาเขตนครปฐม 3334 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3329) หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน 161 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยช่วงเช้า เวลา 06.30

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ มทร.ธัญบุรีจะเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนเน้นการสอนภาคทฤษฎีและยังคงเป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่ หลังจากนั้นประมาณต้นเดือนธันวาคม คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงมาตรการต่างๆ จะมีการผ่อนคลาย จะดำเนินการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (hybrid learning) เป็นการเรียนออนไลน์ ควบคู่กับการเรียนออนไซต์ โดยจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยต่อห้องนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับประกาศของศบค.และของจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้จากการสำรวจตัวเลขของนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 พบว่า มีนักศึกษาได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 3,113 คน และเข็ม 2 จำนวน 4,081 คน นอกจากนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้ การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค. 65 จำนวนการรับสมัคร รับนักศึกษาจํากัด 40 ที่นั่งเท่านั้น คุณสมบัติ – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ 16 ม.ค.2565 สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคลินิกทันตกรรม

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับสมัคร!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.  กำหนดการ   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 64  เปิดเทอม 5 ธ.ค. 64 #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS’65 รอบ Portfolio เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร 02-160-1023 หรือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 034-773-904-5